Information til kunder

Denne side indholder nyttig information for vores kunder, der henvises til på bl.a. tilbud, bekræftelser og fakturaer.

 

Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger

Du kan finde drifts- og vedligeholdelsesvejledninger inden for kloakområdet her.

 

Forbehold

Dansk Byggeri’s standardforbehold af 3. maj 2008

AB Forbruger

 

Klagevejledning for Private Forbrugere

Fra 1. oktober 2015 trådte den nye forbrugerlovklagelov i kraft. Det betyder, at det klart og tydeligt skal fremgå hvem kunden kan klage til, såfremt der opstår problemer kunden og virksomheden ikke kan løse sammen.

For vores virksomhed kan vi henvise til:

Byggeriets Ankenævn
Nørre Voldgade 106
1358 København K

www.byggerietsankenaevn.dk